V rámci projektu realizovaného společností LOT Walbrzyská aglomerace s názvem. "Infomost mezi Českou republikou a Polskem" se ve dnech 8.-9.7.2023 na jedinečném místě v Hospitálu KUKS - národní kulturní památka konal řemeslný jarmark, kde jsme na propagačním stánku společně s Podzemním městem Osówka měli možnost prezentovat materiály turistických atraktivit LOT Walbrzyské aglomerace.

Dne 17. června 2023 se mezi 12.00 a 20.00 hodinou konal v parku Szczęśliwicki ve varšavské čtvrti Ochota piknik Milujeme Dolní Slezsko 2023, na kterém obec Svídnice propagovala turistické produkty a zařízení vzniklé v rámci polsko-české spolupráce, jako jsou Odjezdová města, Kamenná stezka, Turistika věc společná.

Ve dnech 22.-23. dubna 2023 se na náměstí pod věží u Haly století ve Vratislavi představila obec Svídnice se svou bohatou turistickou nabídkou prostřednictvím propagace turistických objektů a produktů vytvořených v rámci polsko-české spolupráce, jako jsou Odjezdová města, Kamenná cesta, Turistika věc společná

V rámci projektu realizovaného Společností pro destinační management Broumovsko a Místní turistickou organizací Walbrzyské aglomerace vznikají moderní webové stránky s aplikací a podrobným popisem minimálně 40 tras, stránky budou obsahovat také veškeré informace týkající se cykloturistiky v jednotlivých obcích (včetně navigačních souborů GPX ke stažení), je realizována propagační kampaň propagující cyklotrasy, připravuje se cykloprůvodce a mapy.

Cílem projektu je budovat a rozvíjet přeshraniční spolupráci mezi dvěma neziskovými organizacemi, které se zabývají řízením cestovního ruchu v regionu: Podzvičinsko, z. s. a Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska (Místní turistická organizace Walbrzyské aglomerace.)

V rámci projektu "Pokladnice zážitků" vytvořily Místní turistická organizace Svídnicko-Javorského knížectví a Českomoravské pomezí přeshraniční produkt, který vychází z bohaté společné historie spojující partnerské regiony a atraktivního tématu legend, pověstí, ale i skutečných historických událostí a osudů známých osobností Českomoravského pomezí a Svídnicko-Javorského knížectví.