21.04.2021

10:00 – oficiální zahájení konference – primátkorka Svídnice a starosta/místostarosta města Trutnov.

10:15 – 13:45 – přednášky, referáty, panelové diskuze

Moderátor provázející přednáškami a diskuzemi: dr Piotr Zawadzki

  • prof. AWF dr hab. Zygmunt Kruczek – Současné trendy v kulturní turistice a směr jejího dalšího rozvoje v době pocovidové.

  • mgr Marek Ciechanowski – Kulturní turistika v nabídce cestovních kanceláří. Zahrnuje Dolní Slezsko?

  • Filip Košťál, Veronika Tomková – Barokní komplex Kuks - fungovani a management

  • Dr. Hana Kulichová - O významu regionálního značení Krkonoše originální produkt/zážitek, které uděluje organizace MAS Krkonoše
  • prof. WSB dr hab. inż. Marek Nowacki - Kulinářská turistika v ekonomice zážitků 3.0.

  • prof. UEW dr hab. Piotr Gryszel – O zapomenutých chutích Dolního slezska. Máme šanci figurovat na kulinářské mapě Polska?

 

22.04.2021- workshopy

 

  • 10.00-11.30 – prof. UEW dr hab. Piotr Gryszel – Turistický produkt s chutí. Jak obohacovat regionální turistické produkty o kulinária?

  • 12.00-13.30 – dr Daria E. Jaremen, prof. UEW dr hab. Elżbieta Nawrocka, mgr Julita Zaprucka - Jak tvořit a prodávat turististickou nabídku na bázi kulturního dědictví

 

Medailonky přednášejících:

Marek Ciechanowski – magistr práv, působící již 40 let v oblasti cestovního ruchu, od roku 1990 vede vlastní cestovní kancelář. Dlouholetý předseda Dolnoslezské komory cestovního ruchu a Komory cestovního ruchu Polské republiky. Člen vedení Dolnoslezské turistické organizace a rady Polské turistické organizace.

Daria E. Jaremen – doktorka ekonomie, od roku 1991 vědecko-vzdělávací pracovnice Fakulty ekonomie, managementu a turistiky Ekonomické univerzity ve Vratislavi, s praktickými zkušenostmi, které získala coby zaměstnankyně cestovní kanceláře, podnikatelka a předsedkyně či členka muzejních rad. Její vědecké zájmy se soustřeďují na široce pojatou problematiku ekonomie turismu, vč. managementu a hospodaření podniků v segmentu cestovního ruchu, ale také trvale udržitelného turismu, konzumerismu v cestovním ruchu a z něj vyplývajících problémů. Specializuje se v oblasti řízení jakosti a marketingových průzkumů v turismu.

Piotr Gryszel – doktor docent, profesor Ekonomické univerzity ve Vratislavi, pracovník Katedry marketingu a řízení ekonomiky v cestovním ruchu, aktivní horský průvodce působící v pásmu Sudet, vedoucí zájezdů, licencovaný průvodce po Praze, odborník a vedoucí několika přeshraničních projektů realizovaných v polsko-česko-německém příhraničí, podnikatel v odvětví turismu. Ve své vědecké práci se soustřeďuje na komplexní konkurenceschopnost regionů a hospodářských subjektů v turismu. Spoluautor první poválečné publikace o historii krkonošské kuchyně pod názvem Kuchyně ducha hor, aneb chuť Krkonoš.

Filip Košťál - PR manažer a vedoucí turistického informačního centra na zámku Kuks. Dříve vedoucí odboru cestovního ruchu ve Dvoře Králové nad Labem a marketingový specialista v ZOO Dvůr Králové nad Labem.

Zygmunt Kruczek – habilitovaný doktor věd o kultuře těla, vedoucí pododdělení Geografie turismu a ekologie na Oddělení Cestovního ruchu a rekreace Akademie tělesné výchovy v Krakově, předseda Sdružení odborníků v oblasti cestovního ruchu, cestovatel (navštívil 120 zemí na všech kontinentech), průvodce a vedoucí zájezdů. Jeho vědecká práce je zaměřena na zkoumání turistických atrakcí, regionální aspekty turistické geografie, propagační a informační činnost v cestovním ruchu a lidské zdroje v turismu. Spoluautor a redaktor monografie Turistické atrakce – fenomén, typologie a metody zkoumání, mnoha akademických učebnic (mj. „Polsko – Geografie turistických atrakcí”, „Vlastivěda. Teorie a metodika”, „Turistické regiony. Teoretický základ. Případové studie”) a mnoha článků publikovaných ve vědeckých časopisech, vč. těch zaměřených na kulturní turistiku.

Elżbieta Nawrocka – habilitovaná doktorka, profesorka Ekonomické univerzity ve Vratislavi, pracovnice Oddělení ekonomie, managementu a turismu, s praktickými zkušenostmi podnikatelky, vedoucí marketingového oddělení a ředitelky obchodní kanceláře, odbornice v oblasti strategií místního rozvoje, vč. rozvoje cestovního ruchu, trenérka na školeních v oblasti managementu, marketingu, prodeje, obsluhy klienta. Její vědecký zájem se soustřeďuje na problematiku řízení podniků v odvětví turismu, ekonomiku turistiky a místní rozvoj.

Marek Nowacki – habilitovaný doktor, inženýr, profesor Vysoké školy bankovní v Poznani. Jeho vědecká práce se zaměřuje na analýzu turistických prožitků, management turistických atrakcí, rozvoj programů interpetace kulturního dědictví a využívání moderních inovativních technologií v cestovním ruchu a rekreaci. Publikoval více než 130 knih, vědeckých článků a kapitol v monografiích, týkajících turismu a rekreace. Je šéfredaktorem čtvrtletníku „Studia Periegetica”. Ředitel Institutu aplikovaných věd Vysoké školy bankovní v Poznani. Jachetní kapitán oceánské plavby, instruktor lyžování, plachtění a jízdy na koni. Pilot padákových kluzáků. Průvodce. Již 20 lete vede cestovní kancelář pro aktivní turisty.

Veronika Tomková - projektová manažerka na zámku Kuks.

Dr. Hana Kulichová - z ekologického centra DOTEK.

Julita Izabela Zaprucka – doktorantka na Ekonomické univerzitě ve Vratislavi, s praktickými zkušenosti, získanými v rolích manažerky kultury, muzeoložky, členky muzejních rad a mezinárodních sdružení v oblasti kultury (mj. nternational Communicology Institute w Waszyngtonie, Polský svaz muzeologů, Německo-polská vědecká společnost při Vratislavské univerzitě, Gerhart-Hauptmann-Gesellschaft e.V. v Erkneru, Muzejní rada Národního muzea v Vratislavi); mnohokrát oceněná za svůj vklad v rozvoj kultury, mj.: Bronzovou medailí za zásluhy pro Dolnoslezské vojvodství nebo individuální Slezskou kulturní cenou Spolkové země Dolní Sasko (cena udělovaná za zvláštní zásluhy v oblasti šíření slezského kulturního dědictví); ve vědecko-výzkumné oblasti projevuje největší zájem o kulturní turistiku a faktory jejího rozvoje. Vedoucí oddělení Krkonošského muzea v domě Carla a Gerhardta Hauptmannů ve Sklářské Porubě.

Změna programu vyhrazena.