PROGRAM 14. září 2021:

9:00 – 10:00 Příchod hostů, coffee break

10:00 Slavnostní zahájení – místostarosta Mgr. Tomáš Hendrych, místostarosta Świdnice Szymon Chojnowski

10:15 – 10:45 SkiResort Černá hora – Pec: Ideální místo pro aktivní rodinnou dovolenou v létě i v zimě
Jakub Janda

10:45 – 11:15 Trutnov Trails: Vymazlené traily pro všechny kategorie bajkerů od začátečníků až po experty
Jan Rejl

11:15 –11:45 Krakonošův cyklomaraton: stvoření legendy, která táhne
Mgr. Tomáš Hendrych

11:45 – 12:15 Zážitková turistika v česko-polském pohraničí
Mgr. Iga Czwartacka-Dobrzyńska

12:15 – 13:15 oběd

13:15 – 13:45 MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s.: představení atraktivit
Mgr. Jan Balcar

13:45 – 14:15 Středisko volného času Trutnov: pestrost aktivit v moderním krásném prostředí
Mgr. Josef Khol

14:15 – 14:45 Cesty Jinam/Jinudy/Jinak: Dobrodružné a vzdělávací terénní hry v pohraničních oblastech vých. Krkonoš a zaniklých sudetských obcích postavené na principu „Slow Tourismu“ Mgr. Jiří Svoboda
14:45 …… Závěr konference, prostor pro diskuze a výměnu kontaktů, coffee break
Změna programu vyhrazena.

PROGRAM 15. září 2021:

Aktivity v terénu dle vlastního výběru:

Varianta 1: výlet na hory – lanovkou na Portášky, Herní krajina Pecka
lanovkou na Černou horu, koloběžky

Varianta 2: Trutnov Trails – jízda v terénu

Varianta 3: komentovaná procházka zaniklou obcí Debrné a představení metod terénní hry

Varianta 4: návštěva Střediska volného času Trutnov, prohlídka, ukázka horolezectví

Program v terénu do cca 12:30, součástí všech variant je občerstvení. Poté následuje společný oběd a ukončení programu.