Výsledkem projektu Turistika-věc společná má být zlepšení úrovně spolupráce na rozvoji cestovního ruchu v polsko-českém příhraničí, DSC00383projevující se zvýšením její intenzity a integrací osob, subjektů spojených s tímto ekonomickým sektorem. Představitelé cílových skupin tohoto projektu a všichni, které projekt ovlivní nepřímo, získají příležitost k prohloubení svých vědomostí. Budou moci pochopit podstatu koexistence a spolupráce místních komunit v příhraničním regionu, což jim pomůže společně vytvářet cestovní ruch, zlepšovat kvalitu turistické nabídky a zvyšovat její efektivitu při zachování zásad udržitelného rozvoje.

Očekávané změny vyplývající z projektu nastanou již ve fázi jeho realizace. Během konferencí, prezentací a workshopů, pořádaných ve Svídnici a Trutnově, se osoby z Polska a ČR spojené s cestovním ruchem seznámí, představí si své produkty, služby a plány. Předají si své zkušenosti v oblasti fungování v turistické branži, zkušenosti s problémy, se kterými se setkávají ve své práci a způsob jejich řešení, a uvědomí si výhody vyplývající ze spolupráce, což může pozitivně ovlivnit vznik nových nápadů.

Zásadní změnou vyplývající z realizace projektu bude také zahájení široce pojaté diskuze o polsko-českém cestovním ruchu a jmenování Rady pro rozvoj přeshraniční turistiky, která má zajistit pokračování této debaty v budoucnu, integrovat turistický sektor a hovořit jeho jménem. Nutnosti uspořádání takovéto diskuze si začalo všímat čím dál více osob, pracujících v cestovním ruchu a pro jeho rozvoj. Pro tuto dynamicky se rozrůstající branži procházející celou řadou změn má diskuze zcela zásadní význam. Předpokládá se, že změny dosažené realizací projektu budou dlouhodobé. Přispěje k tomu mimo jiné i vydání publikace Turistika věc společná. Jako kompendium vědomostí týkajících se toho, jak rozvíjet cestovní ruch v pohraničí a vydělávat na něm, bude užitečná také pro nové osoby a subjekty zahajující hospodářskou činnost v oblasti turistiky.