PROGRAM KONGRES TURYSTYKI POLSKO- CZESKIEJ - 5-6.10.2021

5.10.2021 - Pierwszy dzień kongresu TEATR MIEJSKI

9.00-10.00 - Rejestracja uczestników
10.00 - oficjalne otwarcie konferencji - Beata Moskal-Słaniewska - Prezydent Świdnicy, Przedstawiciel Miasta Trutnov.
Adam Zawada- Prezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
10.20 - 10.40 - Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie atrakcji turystycznych.
dr hab. Zygmunt Kruczek, prof. AWF – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
10.40 - 11.00 - Bon turystyczny jako wsparcie branży turystycznej. Efekty i perspektywy funkcjonowania. Prezentacja i dyskusja.
Marek Ciechanowski – prezes Dolnośląskiej Izby Turystyki
11.00 - 11.20 - Decyzje turystów w czasie pandemii COVID-19.
dr Daria E. Jaremen – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
11.20 - 11.40 - Turystyka w Republice Czeskiej w dobie pandemii COVID-19
doc. PhDr. Ing. Jaroslava Dědková Ph.D., Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. – Uniwersytet Techniczny w Libercu
11.40 - 12.00 - Przerwa kawowa
12.00 - 13.00 - Panel dyskusyjny: Czy problemy związane z koronawirusem turystyka ma już za sobą.
13.00 - 14.00 - Przerwa obiadowa
14.00 - 14.20 - Influencer marketing w turystyce - przesłanki, formy, inspiracje.
dr Piotr Zawadzki – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
14.20 - 15.00 - Jak skutecznie prowadzić blog turystyczny?
Piotr Jochymek – autor bloga turystycznego Wyszedł z domu
15.00 - 15.20 - Plan interpretacji dziedzictwa dla regionu polsko-czeskiego pogranicza.
dr hab. Marek Nowacki, prof. WSB – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
15.20 - 15.40 - Regionalne partnerstwo turystyczne na przykładzie Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej.
dr hab. Elżbieta Nawrocka, prof. UEW – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
15.40 - 16.00 - Ekonomia doświadczeń w tworzeniu transgranicznych produktów turystycznych na polsko-czeskim pograniczu.
dr hab. Piotr Gryszel, prof. UEW – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
16.00 - 16.20 - Przerwa kawowa
16.20 - 17.20 - Panel dyskusyjny: Kiedyś znów będzie normalnie-jaką ofertę przygotować na rynek?
Podsumowanie I części Kongresu Turystyki Polsko-Czeskiej

5.10.2021 - Klub Bolko
19.00 - 23.00 - Wieczór integracyjny (Klub Bolko, Świdnica plac Grunwaldzki 11)
(kolacja,  gala wręczenia nagród, wieczór integracyjny)
W programie:
Wręczenie nagród w kategorii: Najlepszy produkt turystyczny pogranicza polska-czeskiego, Najlepsza usługa turystyczna polsko-czeskiego pogranicza

6.10.2021 - Drugi dzień kongresu - Warsztaty
Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw  (RYNEK 39/40)

10.00 - 11.30 - Internet i media społecznościowe w działalności muzeum- dr Daria E. Jaremen, dr hab. Elżbieta Nawrocka, prof. UEW, mgr Julita Zaprucka – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
11.30 - 12.00 - przerwa kawowa
12.00 - 13.30 - Kreacja transgranicznych produktów turystycznych. Dobre praktyki.
Agnieszka i Leszek Nowak - 2BA doradztwo strategiczne z Nysy

TEATR MIEJSKI - RYNEK 45

10.00 - 11.30 - Social media – jak przedsiębiorcy promują się w internecie? dr Piotr Zawadzki – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
11.30 - 12.00 - przerwa kawowa
12.00 - 13.30 - Czesi, Niemcy i Chińczycy – czego sobie klient życzy? Jak przygotować ofertę turystyczną dla obcokrajowca?
dr hab. Piotr Gryszel, prof. UEW – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
13.45 - 14.30 - obiad- Klub Bolko
14.30 - 16.30 - Wycieczka- atrakcje turystyczne Świdnicy
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Biogramy prelegentów:

Marek Ciechanowski - magister prawa, od 40 lat związany z turystyką, prowadzący własne biuro podróży od 1990 r. Wieloletni Prezes Dolnośląskiej Izby Turystyki oraz Izby Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej. Członek Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz członek Rady Polskiej Organizacji Turystycznej.

Daria E. Jaremen - doktor nauk ekonomicznych, od 1991 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, związana również z praktyką gospodarczą jako pracownik biura podróży, przedsiębiorca oraz przewodniczący i członek rad muzealnych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki szeroko rozumianej gospodarki turystycznej, w tym ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi, a także turystyki zrównoważonej oraz konsumpcji turystycznej i współczesnych jej problemów. Specjalizuje się w zakresie zarządzania jakością i badań marketingowych w turystyce.

Piotr Gryszel – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, pracownik Katedry Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną, czynny przewodnik górski sudecki, pilot wycieczek, licencjonowany przewodnik po Pradze, ekspert i kierownik kilku transgranicznych projektów zrealizowanych na pograniczu polsko – czesko – niemieckim, przedsiębiorca w branży turystycznej. Swoje badania naukowe koncentruje na szeroko pojmowanej konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw turystycznych. Współautor pierwszej powojennej historii kuchni karkonoskiej pt. Kuchnia Ducha Gór, czyli smaki Karkonoszy.

Zygmunt Kruczek - doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, kierownik Zakładu Geografii Turystyki i Ekologii na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, prezes Stowarzyszenia Ekspertów Turystyki, podróżnik – odwiedził 120 krajów na wszystkich kontynentach, przewodnik turystyczny i pilot wycieczek. Specjalizuje się w badaniach nad atrakcjami turystycznymi, regionalnymi aspektami geografii turystyki, turystyka kulturową, promocją i informacją turystyczną oraz nad kadrami turystycznymi. Autor, współautor
i redaktor monografii Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, wielu podręczników akademickich (m.in. „Polska. Geografia atrakcji turystycznych”, „Krajoznawstwo. Teoria i metodyka”, „Regiony turystyczne. Podstawy teoretyczne. Studia przypadków”) oraz wielu artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych, w tym z zakresu turystyki kulturowej.

Elżbieta Nawrocka - doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, pracownik Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, związana także z praktyką gospodarczą jako przedsiębiorca, kierownik działu marketingu, dyrektor biura sprzedaży, ekspert w zakresie strategii rozwoju lokalnego, w tym rozwoju turystyki, trener na szkoleniach z zakresu zarządzania, marketingu, sprzedaży, obsługi klienta. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi, ekonomiki turystyki i rozwoju lokalnego.

Julita Izabela Zaprucka - doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, związana z praktyką gospodarczą jako menedżer kultury, muzealnik, członek rad muzealnych i międzynarodowych stowarzyszeń z obszaru kultury (m.in. International Communicology Institute w Waszyngtonie, Związek Muzealników Polskich, Niemiecko-Polskie Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Gerhart-Hauptmann-Gesellschaft e.V. w Erkner, Rada Muzeum przy Muzeum Narodowym we Wrocławiu); wielokrotnie nagradzana za wkład w rozwój kultury, m.in.: brązowym medalem Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego i indywidualną Nagrodą Kulturalną Śląska Kraju Związkowego Dolnej Saksonii (nagroda przyznawana za szczególne zasługi w zakresie krzewienia śląskiego dziedzictwa kulturowego); w obszarze naukowo-badawczym szczególnie zainteresowana turystyką kulturową i czynnikami jej rozwoju. Kierownik oddziału Muzeum Karkonoskiego Domu Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie.

Marek Nowacki – doktor habilitowany inżynier, profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na analizie doświadczeń turystycznych, zarządzaniu atrakcjami turystycznymi, rozwoju programów interpretacji dziedzictwa, wykorzystaniu nowoczesnych technologii i innowacji w turystyce i rekreacji. Opublikował ponad 130 artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach i książek w dziedzinie turystyki i rekreacji. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Studia Periegetica”. Dyrektor Instytutu Nauk Stosowanych WSB w Poznaniu. Jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, instruktor narciarstwa, żeglarstwa i jeździectwa. Pilot paralotni. Pilot wycieczek. Od ponad 20 lat prowadzi biuro turystyki aktywnej.

Piotr Zawadzki – doktor nauk ekonomicznych. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada dorobek naukowy w liczbie około 100 opracowań naukowych – zarówno polskich, jak i zagranicznych. Współpracuje z wieloma uniwersytetami w całej Europie – Uniwersytet w Dubrowniku (Chorwacja), Uniwersytet Primorska (Słowenia), Uniwersytet w Preszowie (Słowacja) czy Uniwersytet Śląski w Opawie (Czechy). Zainteresowania naukowe obejmują tematykę marketingu w turystyki, promocji regionów turystycznych, a także funkcjonowania mediów tradycyjnych oraz możliwości wykorzystania social mediów w promocji produktów turystycznych. Praktyk – wykładowca szkoleń dotyczących promocji produktów turystycznych oraz trendów w turystyce, a także koordynator licznych projektów odnoszących się współpracy transgranicznej na pograniczu Polski i Czech. Współpracuje z wieloma firmami w całej Polsce w zakresie rozwoju ich działów marketingu i sprzedaży.

Jaroslava Dědková – doktor habilitowany (docent) nauk ekonomicznych. Pracownik Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Technicznego w Libercu. Kierownik Katedry Marketingu i Handlu. Kierownik projektów transgranicznych realizowanych ze środków Programu INTERREG oraz Funduszu Wyszehradzkiego. Swe zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach marketingu oraz turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji marketingowych.

Otokar Ungerman – doktor nauk ekonomicznych. Pracownik Katedry Marketingu i Handlu Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Technicznego w Libercu. Autor wielu publikacji z zakresu turystyki i marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania mediów społecznościowych i komunikacji marketingowej. Realizator projektów trangranicznych.

Agnieszka Nowak – trener, doradca, couch. Absolwentka kierunku Marketing i Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym we  Wrocławiu. Pracowała w jednostkach samorządowych, organizacjach pozarządowych i biznesie turystycznym. Właścicielka firmy  2BA doradztwo strategiczne, realizującą projekty turystyczne od 2005 roku w tym wieku dotyczących turystyki transgranicznej. Specjalizuje się w strategiach rozwoju, marketingu, marki,  promocji oraz w diagnozach potencjału i otoczenia. Potrafi skutecznie przełożyć teorię na praktykę marketingową. Współpracuje z Lokalnymi Grupami Działania, Samorządami Lokalnymi (gminami, powiatami, województwami), Regionalnymi Ośrodkami  Ekonomii Społecznej, OWES-ami i przedsiębiorcami turystycznymi przy projektach adresowanych m.in. dla organizacji pozarządowych dot. pozyskiwania zleceń od instytucji samorządowych, środków finansowych na rozwój i marketing oraz  partnerów do współpracy.

Leszek Nowak – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego - dyrektor ds. marketingu w firmie 2BA doradztwo strategiczne 2ba.pl. Kierował m.in. biurem Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz wydziałami rozwoju gospodarczego, promocji i turystyki w dolnośląskiej gminie i powiecie, a także obiektami  hotelarskimi. Jest przede wszystkim praktykiem. Poszukuje najlepszych światowych i europejskich praktyk i doświadczeń  organizacji pozarządowych i przekłada je na polską rzeczywistość. Szkoli, doradza, prowadzi organizacjom  pozarządowym w zakresie rozwoju na rynku. Pomaga w trafnej ocenie potrzeb i potencjału i sytuacji na rynku. Uważnie wsłuchuje się w potrzeby organizacji i stara się ją poznać od środka. Projektuje skuteczne rozwiązania pozwalające wyprzedzić konkurencję.