Ratujmy się z COVID-19. Kolejne polsko-czeskie spotkanie branży turystycznej. Świdnica, 14 - 15.10.2020

Referaty, dyskusje, przykłady dobrych praktyk, wizyty studyjne, warsztaty.
Razem ratujmy turystykę pogranicza.
Slider